Všeobecné podmínky a pravidla soutěže

Vyhlašovatelem soutěže Miss Face Czech Republic je Spolek Miss Face, z.s. a pořadatelem soutěže Miss Face Czech Republic je Miss Factory s.r.o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8, IČ: 03740862, spisová značka: C 237178 vedená u Městského soudu v Praze. Veřejná sbírka na podporu neonatologie v ČR je pod záštitou Spolku Miss Face, z.s.

Soutěž probíhá ve třech soutěžních kolech – casting, semifinále, finále. Do semifinále a finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.

1. Podmínky účasti v soutěži

a) Soutěže se mohou zúčastnit dívky ve věku 17 až 25 let. Účast je akceptována i u dívek, které do dne konání finále soutěže dosáhnou věku 17 let nebo nepřesáhnou věk 25 let.
b) Soutěže se mohou zúčastnit dívky s českým občanstvím. Soutěž je otevřena i pro dívky jiných občanství, podmínkou je však již udělený trvalý pobyt na území České republiky v době přihlášení do soutěže.
c) Soutěžící nejsou omezeny požadavky na minimální výšku či míry.
d) Soutěže se mohou zúčastnit i dívky, které se již soutěže v minulosti zúčastnily, avšak ty, které nebyly na vítězných stupních.
e) Uvedení nepravdivých informací o věku, občanství, či trvalém pobytu jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci v soutěži pro daný ročník i ročníky následující.
f) Soutěž není určena osobám s fyzickým či jiným druhem handicapu.
g) Soutěže se mohou zúčastnit dívky svobodné a bezdětné.

2. Porota

a) Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže.
b) Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
c) Určení počtu postupujících dívek z casting do semifinále je plně v kompetenci členů poroty.
d) Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
e) V semifinále vybírá porota deset postupujících finalistek a dvě náhradnice.
f) Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími.

3. Castingy

a) Prvním kolem soutěže Miss Face je casting.
b) Pro účast na castingu musí být dívky registrované. Registrace je možná on-line formulářem na webové prezentaci soutěže nebo v místě daného castingu hodinu před jeho začátkem.
c) Všechny soutěžící, registrované i neregistrované, musí být přítomny v místě konání castingu nejpozději 60 minut před jeho začátkem.
d) Při příchodu na casting obdrží soutěžící instrukce a pořadové číslo pro casting. Castingové číslo musí každá soutěžící ihned po ukončení castingu vrátit zpět zástupci soutěže. V případě ztráty čísla bude soutěž požadovat náhradu ve výši 100 Kč.
e) Casting se skládá ze dvou kol. První kolo: soutěžící oblečená dle vlastního výběru (šaty, jeansy apod.) a rozhovor s moderátorem a porotou. Druhé kolo: přehlídka v plavkách.
f) Pro účastnice castingu soutěž nezajišťuje líčení, styling, vlasový styling apod.
g) Na casting musí mít soutěžící s sebou povinně občanský průkaz, boty na podpatku, dvoudílné plavky a tmavé jeansy.
h) Soutěžící se mohou zúčastnit libovolného počtu castingu. Netýká se soutěžících, které již postoupily do semifinále.

4. Semifinále

a) Druhým kolem soutěže je celostátní semifinále.
b) O termínu a místě konání semifinále budou soutěžící, které postoupily do semifinále, informovány formou emailu. Informace budou uveřejněny také na webové prezentaci soutěže.
c) Všechny semifinalistky jsou povinny podepsat čestné prohlášení o splnění podmínek soutěže popsaných v článku 1 nejpozději v den konání semifinále.
d) Všechny semifinalistky jsou povinny dostavit se včas na místo konání semifinále v době určené organizátorem soutěže. Pozdní příchod či příchod ve stavu neumožňujícím účast na semifinále jsou okamžitým důvodem k diskvalifikaci.
e) Pro semifinalistky zajišťuje soutěž líčení a vlasový styling.
f) Ze semifinále postupuje do finále soutěže celkem deset soutěžících a jsou určeny dvě náhradnice.
g) Postupující finalistky jsou vyhlášeny porotou v závěru semifinále.

5. Finále

a) Posledním kolem soutěže je finále.
b) Pro finalistky zajišťuje soutěž líčení, vlasový styling a styling.
c) Podmínky a povinnosti pro finalistky jsou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěží a finalistkou.
d) V rámci finále volí porota tyto tituly: Miss Face, Miss Face 1st runner up, Miss Face 2nd runner up, Miss Face Social Media. Tento titul vzejde z hlasování veřejnosti na sociálních sítích.
e) Vítězky získávají kromě práva užívání titulu vítězky nepeněžité dary.

6. Všeobecná ustanovení

a) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.
b) Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování výsledků castingů, semifinále a finále.
c) Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže Miss Face.
d) Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
e) Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené dodavateli soutěže jsou majetkem organizátora.

Všichni partneři

#missfaceczechrepublic